Gjennom medlemskapet i Montessori Norge har montessoriskoler tilgang til Kristne friskolers forbunds kvalitetssikringssystem, KFF-KSS, som tilfredsstiller kravene til «et forsvarlig system». Dette systemet er nå erstattet av IK-friskole.
Måten å jobbe på i internkontrollsystemet IK-friskole er slik det var i KFF-KSS.
KFF Kurs for nybegynnere 19. januar og 15. april. Kurs for viderekomne 3. februar.