Fredag 8. mai inviterer vi medlemsskolene til nettmøte om revidering av montessorilæreplanen.

I den første delen av møtet vil vi orientere om status for læreplanarbeidet, og fortelle kort om innholdet i læreplanen, endringer og hvordan prosessen har vært og blir fremover.

Del to av møtet blir en orientering fra jurist Bjørn Brodwall om de problemstillingene vi (i samarbeid med Steinerskoleforbundet) har løftet for Utdanningsdirektoratet rundt revidering og godkjenning av alternativ læreplan.

Vi setter av litt tid på slutten til eventuelle spørsmål. Et referat fra møtet deles med medlemmer i etterkant.

Møtet er først og fremst rettet mot ledelsen i denne omgang, men også andre ansatte ved montessoriskolene er velkommen til å delta. Invitasjon med lenke til møtet er sendt ut på epost til medlemsskolene. Det vil bli arrangert egne møter om læreplanen rettet mot lærere om kort tid.

Mandag 11. mai vil siste utkast av læreplanen og annen relevant informasjon ligge tilgjengelig på våre medlemssider på nettsiden.