Vi setter opp nye medlemsmøter via Zoom på torsdag 23. april. Dette er en mulighet for medlemmer til å møte hverandre og oss, og til å gi innspill og stille spørsmål. Vi har ingen spesifikk agenda, men tar gjerne imot spørsmål både før, under og etter møtene. Tolkning av smittevernveilederne, og gjennomføringen av tiltakene, er et naturlig utgangspunkt.

Barnehagenes zoom-møte: kl. 11.30-12.00.
Vi regner med at barnehagene nå har kommet litt i gang med oppstart, og kanskje det har dukket opp noen flere spørsmål. Det kan også være en fin anledning til å dele erfaringer med hverandre om hvordan hverdagen nå organiseres.

Lenke til møtet er sendt på epost til barnehagene.

Skolenes zoom-møte: kl. 12.15 – 13.00
Skolene skal starte på mandag, og vi regner med dere har flere spørsmål som dukker opp denne uken, og at det kan være behov for å diskutere veilederen som kom i går.

Lenke til møtet er sendt på epost til skolene.

Vi har forståelse for at tidspunktet kanskje ikke passer for alle. Vi oppfordrer de som ikke kan delta direkte å sende oss eventuelle spørsmål i forkant, så vil vi lage en oppsummering av diskusjon og innspill fra møtene i etterkant.