Montessori Norge inviterer barnehager og -koler til et nytt medlemsmøte på Zoom torsdag 4. juni klokken 15.00-15.45.

Denne gangen samler vi barnehager og skoler til et felles møte. Det vil bli litt generell informasjon fra oss i Montessori Norge innledningsvis, og mulighet for skoler og barnehager til å stille spørsmål.

Vi tror det vil være veldig nyttig om noen skoler og barnehager kan dele sine erfaringer rundt gjenåpningen, hvilke tilpasninger man har gjort, positive erfaringer og gode ideer man kan ta med seg videre også etter korona. Vi ønsker at disse møtene skal gi en mulighet til å lære av hverandre. Ta ordet, og bruk anledningen til å stille spørsmål og dele!

Lenke til møtet er sendt ut på epost. Ta kontakt med oss dersom du ikke har fått invitasjon.