Montessori Norge har inngått avtale med Heutink International om å distribuere montessorimateriell fra Nienhuis Montessori i Norge.

– Da den nederlandske leverandøren tok kontakt med oss for å spørre om vi ønsket å bli distributør, så vi at dette var en mulighet som vil styrke det norske montessorimiljøet, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

– Salget av montessorimateriell vil skje direkte på arrangementer i regi av Montessori Norge og gjennom en ny nettbutikk. Det vil holdes adskilt fra Montessori Norges øvrige virksomhet, og et eventuelt overskudd vil brukes til å bygge et enda bedre tilbud til det beste for våre medlemmer og det norske montessorimiljøet.

Nienhuis Montessori ble stiftet i 1929 av Albert Nienhuis, som utviklet montessorimateriell i samarbeid med Maria Montessori, og har lang erfaring i å lage montessorimateriell av høy kvalitet til skoler og barnehager over hele verden.