Nettverket skal ha som formål å synliggjøre, ivareta og utvikle arbeidet ved Montessoriskoler og –barnehager i Nord-Norge.

Nyvalgt styreleder Anita Munkvold (rektor, Rombak Montessoriskole) tok initiativ til å samle rektorer og ledere til et seminar tidligere i vinter. Deltakelsen her viste at et slikt nettverk var sterkt ønsket.

På seminaret ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Munkvold, Håvard Torbergsen (rektor, Jennestad Montessoriskole) og Marianne Apold (rektor, Hamarøy Montessoriskole) som sammen har jobbet intenst fram mot stiftelsesmøtet som ble holdt i Harstad den 23. mai.

– Det finnes nå mellom 20 og 30 montessoriskoler og –barnehager i Nord-Norge, og antallet er stigende for hvert år. Vi trenger å møte hverandre og dra nytte av hverandres kunnskap, forteller Munkvold.

Rektorer og ledere fra Montessoriskoler og –barnehager i Nord-Norge var den 23. og 24. mai samlet i Harstad, hvor nettverket Montessori Nord-Norge ble stiftet.
Rektorer og ledere fra Montessoriskoler og –barnehager i Nord-Norge var den 23. og 24. mai samlet i Harstad, hvor nettverket Montessori Nord-Norge ble stiftet.

 

Gjennom nettverket skal det også jobbes opp mot myndighetene for å få like vilkår for utdanning og videreutdanning av ansatte som i de offentlige skolene i Norge.

– Slik det fungerer nå pålegger myndighetene oss videreutdanning, men det følger ingen midler med slik det gjør i det offentlige. Dette ønsker vi å gjøre noe med sier hun.

Det er mange spennende saker som står på kartet for det nyoppstartede nettverket.

– Nå jobber vi fram mot felles planleggingsdager foran neste skoleår. Målet er å samle alle ansatte til to dager med kurs og inspirasjon. Kan man tenke seg en bedre start på skoleåret, avslutter Munkvold.

Les mer om Montessori Nord-Norge, og ta kontakt med nettverket her: montessori.nord.norge@gmail.com