Nye videreutdanningstilbud for pedagoger i barnehager – søknadsfrist 15. april

Nå kan barnehagelærere og andre ansatte med treårig barnefaglig utdanning søke på mange nye videreutdanningstilbud gjennom Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist er 15. april.

Mer informasjon, oversikt over studietilbud og søknadsskjema: http://www.udir.no/videreutdanning-bhg

Barnehageeier kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte som tar videreutdanning.
Barnehagemyndigheten må behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet innen 1. mai.

Søknadsprosedyrer og tilretteleggingsmidler:
http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/barnehage/for-barnehageeier/informasjon-om-nye-videreutdanningstilbud-2016-2017/