Nå kan barnehagelærere og andre ansatte med treårig barnefaglig utdanning søke på mange nye videreutdanningstilbud gjennom Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist er 15. april.

Mer informasjon, oversikt over studietilbud og søknadsskjema: http://www.udir.no/videreutdanning-bhg

Barnehageeier kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte som tar videreutdanning.
Barnehagemyndigheten må behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet innen 1. mai.

Søknadsprosedyrer og tilretteleggingsmidler:
http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/barnehage/for-barnehageeier/informasjon-om-nye-videreutdanningstilbud-2016-2017/