Ingrid Stange er ny styreleder i Norsk Montessoriforbund, som også fikk to nye styremedlemmer på helgens landsmøte.

Bak fra venstre: Stéphanie Chaigneau, Mette Oprann og Helle Sagstuen. Foran fra venstre: Christian Talén, Jennifer Varnabnov, Ingrid Stange og Hilde Beate Tørnby. Foto: Tom Riis.
Bak fra venstre: Stéphanie Chaigneau, Mette Oprann og Helle Sagstuen. Foran fra venstre: Christian Talén, Jennifer Varbanov, Ingrid Stange og Hilde Beate Tørnby. Foto: Tom Riis.

31. mars og 1. april ble Norsk Montessoriforbunds landsmøte avholdt i Langesund, og forbundsstyret for den neste toårsperioden valgt.

Styret i Norsk Montessoriforbund 2017-2019:

Styreleder:
Ingrid Stange (Akershus)

Nestleder:
Jennifer Varbanov (Hedmark)

Christian Grantham Talén (Oslo)
Helle Sagstuen (Oppland)
Hilde Beate Tørnby (Vestfold)
Mette Oprann (Telemark)
Stephanie Chaigneau (Akershus)

Varamedlemmer
1. vara: Siri Holst (Hordaland)
2. vara: Ellen Jacoby Steina (Oslo)
3. vara: Berit Skogli (Troms)

Mette Oprann er nytt styremedlem, mens Christian Talén har vært 1. vara i forbundsstyret i forrige periode og trer nå inn som ordinært styremedlem. Ellen Steina ønsket ikke å ta gjenvalg som styremedlem, men takket ja til å stille som vara. Siri Holst er nytt varamedlem.

Norsk Montessoriforbund retter en stor takk til Jon Terje Bjørke, Petter Torp og Ellen Steina for alt det gode arbeidet de har gjort for forbundet.