Utdanningsdirektoratet har samlet det som er nytt fram til skole- og barnehagestart i 2017 på sine nettsider.

Her kan du blant annet laste ned den nye rammeplanen, og se forskriftsendringer som foreløpig ikke er vedtatt. Udir oppdaterer sidene med nyheter fram til skolestart.

Nytt til skolestart 2017

Nytt til barnehagestart 2017