Montessoripedagogikken er utførlig beskrevet i litteraturen. Maria Montessori skrev flere bøker selv, i tillegg har en rekke andre forfattere skrevet om pedagogikken hennes.

The Absorbent Mind / Barnesinnet regnes som en klassiker innen pedagogisk litteratur, og er en av Maria Montessoris mest kjente bøker. Boken bygger på hennes forelesninger i årene mellom 1936 og 1946. Hun forteller om hvordan hun utviklet sin pedagogikk, og hun analyserer de fysiske og psykologiske sidene ved barns utvikling de første seks leveårene. Hun beskriver barnets unike mentale kapasitet, hvordan det «underviser seg selv», lærer seg språk, kulturelle normer og utvikler sin personlighet. I Barnesinnet kommer Montessori med en rekke konstruktive forslag om hvordan vi kan skape et undervisningsmiljø som møter barnets indre behov.

Boken finnes på norsk og engelsk.

The Secret of Childhood / Barndommens gåte gir en beskrivelse av de grunnleggende og universelle montessoriprinsippene. Boken utkom for første gang i 1936. Montessori forklarer lærerens rolle i montessorimiljøet, og hun gir en utførlig beskrivelse av barnets sensitive perioder. Boken inneholder mange ideer for både lærere og foreldre som vil forstå barns utviklingsfaser og behov på et dypere plan.

Boken finnes på norsk og engelsk.

Andre bøker av Maria Montessori:

The Child in the Family. Pan, 1975.

The Child, Society and the World. Clio Press, 1989.

The Discovery of the Child. Ballantine, 1972.

From Childhood to Adolescence. Schoecken Books Inc, 1973.

The Montessori Elementary Material. Schoecken Books Inc, 1973.

The Montessori Method. Schoecken Books Inc, 1964.

Spontaneous Activity in Education. Schoecken Books Inc, 1965.

To Educate the Human Potential. Kalakshetra Publ.Press, 1973.

The Formation of Man. Clio Press, 1989.

Education for a New World. Clio Press, 1989.

The Advanced Montessori Method. Schoecken, 1989.

Annen litteratur om montessoripedagogikk:

Eissler, Trevor: Montessori Madness! En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk.
Montessoriforlaget, 2013.

Montessori, Mario jr.: Från barn til vuxen.
MacBook, 1990.

Lillard, Paula Polk: Montessori – a Modern Approach.
Schoecken, 1989.

Seldin, Tim: Gi barnet ditt en harmonisk start med montessori.
Montessoriforlaget, 2010.

Lillard, Paula Polk: Montessori Today.
Schoecken Books Inc, 1996.

Lesley, Britton: Montessori, play and learn.
Crown Publishing Group, 1992.

Kramer, Rita: Maria Montessori – en biografi.
Montessoriforlaget, 2015.

Hansson, Lena: Om Montessori och barns arbete.
Esselte Studium, 1984.

Gebhardt-Seele, Peter: The Computer and the Child – a Montessori Approach.
Computer Science Press, 1985.

Albanesi, Franco: Montessori Class Management.
Albanesi Educational Center, 1990.

Böhm, Winifried:  Maria Montessori: Texte und Diskussion.
Bad Heilbrunn, 1971.

Carstens, Dagmar: Montessori Pædagogik. 1975.

Chattin-McNichols, John: The Montessori Controversy.
Delmar Publishers, 1991.

Eckblad, Gudrun: Modern Psychology and the Montessori Approach: Is a dialogue possible?
Amsterdam, AMI.

Gang, Philip: Rethinking Education – Beyond Montessori.
Dagaz Press, mai 1989.

Gettman, David: Basic Montessori.
Christopher Helm, 1987.

Gross, Michael J.: Montessori’s Concept of Personality.
University Press of Amercia, 1986.

Standing, E.M.: Montessori Revolution in Education.
Schoecken, 1966.

Spietz, Heidi: Montessori at Home.
American Montessori Consulting, 1991.

Martin, Jane: The Schoolhome: Rethinking Schools for Changing Families.
Harward University Press, 1992