Torsdag 7. mai la Regjeringen fram en plan for å gjenåpne Norge. Først ut er skolene, fra og med mandag 11. mai får skolene lov til å ønske elevene på 5.-10. trinn velkommen tilbake.

Les oppdaterte dokumenter fra Utdanningsdirektoratet her.

Kommunene får mulighet til å gjøre lokale tilpasninger, derfor kan det bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet i løpet av neste uke.

I tillegg har det kommet noen oppdateringer og justeringer i smittevernveilederen. Leker og materiell som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring. Leker og materiell kan også ryddes bort (settes i «karantene») i tre dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.Regjeringen kom også med en presisering om kohortstørrelser.

Veilederen beskriver nå noen praktiske hensyn som er viktige i vurdering av kohortstørrelse, og gir mer fleksibilitet. Slik kan man lettere tilpasse den til lokale forhold.