Montessori Norge sitter som representant for Friskolenes Kontaktforum (FK) i et nasjonalt partnerskap kalt «Partnerskap mot mobbing» (PMM).

Mer om mål og organisering av dette partnerskapet kan dere lese lenger ned.

Vi ønsker å gjøre alle montessoriskolene og -barnehagene oppmerksomme på at dere kan søke midler fra PMM til prosjekter og tiltak mot mobbing.

Det kan handle om mobbeforebygging, å sette mobbing på dagsorden, samarbeid og erfaringsdeling med andre organisasjoner/skoler/barnehager (nasjonalt/regionalt/lokalt), med mer. Her er det mange muligheter!

Det er mulig å søke midler 3-4 ganger per år, og dere finner informasjon om neste søknadsfrist på hjemmesiden til partnerskapet.

For å se neste søknadsfrist, følg fanen – https://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten

Midler deles ut til søknader som oppfyller følgende kriterier:

  • Prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål (se mål lenger ned).
  • Minst én partnerorganisasjon står som ansvarlig søker (Friskolenes Kontaktforum/Montessori Norge kan bistå).
  • Det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet (denne trenger ikke være detaljert, og vi som partnerorganisasjon kan bistå)

Kort om Partnerskap mot mobbing (PMM):
Vårt overordnede mål er at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing .

For å nå dette målet vil partnerne:

  1. Sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden
  2. Bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø
  3. Samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet

Les mer om PMM her: https://www.partnerskapmotmobbing.no/

Ta kontakt med Nina Johansen i Montessori Norge dersom dere har spørsmål eller ønsker å sende en søknad.