Hvert andre år har Montessori Norge landsmøte. Her møtes delegater fra våre medlemsskoler og -barnehager for å diskutere saker, vedta en handlingsplan for hva vi skal jobbe med de neste to årene, og velge styre.

Montessori Norges neste landsmøte vil være i løpet av våren 2021. Vil din skole eller barnehage være vertskap?

I Montessori Norges vedtekter står det:
Ordinært Landsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av juni måned. Dato for landsmøtet skal gjøres kjent i organisasjonen senest 6 måneder før landsmøtet. Styret bestemmer tid og sted for møtet.

Det er satt to mulige datoer for landsmøte: lørdag 24. april 2021 eller lørdag 29. mai 2021.

Å være vertskap innebærer:

  • Å bistå i planleggingen av det ikke-offisielle programmet; f eks. skole/barnehage-besøk, lokale kultur/natur-opplevelser, underholdning, anbefalinger om sted, mat osv. Dette er som regel fredag og eventuelt søndag landsmøtehelgen.
  • Mulighet til å vise frem egen og andre montessoriskoler og -barnehager i området for landsmøtets medlemmer.
  • Selve landsmøtet skal skje på et egnet konferansested/hotell, mens øvrig program kan foregå på skole/barnehage og i nærmiljøet.

Det medfører ingen kostnader å være vertskap, alt dekkes av Montessori Norge.

Vil din skole/barnehage være vertskap i 2021? Send oss en søknad på epost innen 3. april.

Søknaden må inneholde:

  • Navn på søker og kort begrunnelse for at dere ønsker å være vertskap.
  • Kort tekst om hvilke tanker og ideer dere har for vertskapsrollen, og hva helgen kan by på av opplevelser for landsmøtet.
  • Hvilken av de to datoene som passer best (eventuelt begge).
  • Forslag til konferansested og mulighet for overnatting for landsmøtets medlemmer (regn med mellom 70-130 deltagere)

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss!

Styret behandler søknader i løpet av april, og alle medlemmer vil da få mer informasjon om tid og sted for landsmøtet 2021.