Vil du jobbe for det norske montessorimiljøet og har kompetanse Montessori Norge trenger? Da vil valgkomiteen snakke med deg.

Eva Bækkel, Mette Hegge og Gina M. Faraas i valgkomiteen.

23. april 2021 har Montessori Norge landsmøte. Her bestemmer medlemsskolene og -barnehagene hva Montessori Norge skal prioritere, og velger styre og valgkomité for de neste to årene.

I 2021 er styreleder og tre styremedlemmer på valg. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer til styret, og tre medlemmer til valgkomiteen. Alt dette skal være klart senest fire uker før landsmøtet. Det betyr at det er nå man må ta kontakt med valgkomiteen dersom man vil inn i styret, eller tipse om en annen kandidat valgkomiteen bør snakke med!

Valgkomiteen består av Eva Bækkel som eier Bambini montessoribarnehage i Hamar, montessorikoordinator Gina M. Faraas ved Kongsvinger montessoriskole og Mette Hegge som er styreleder ved Tønsberg Montessori.

Hva kreves for å sitte i styret?
Styret i Montessori Norge består av sju styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til sammen skal de ha en bred kompetanse for å ivareta sitt oppdrag.

Det skal være minst tre montessoripedagoger i styret, og det skal være personer med kompetanse og erfaring fra alle utviklingstrinnene. Det bør være personer i styret med skolepolitisk kompetanse, erfaring fra styrearbeid og med et stort nettverk innen relevante fagkretser. Det bør også være noen i styret med lang erfaring fra ledelse av montessoriskoler og -barnehager. Styret bør ha representanter fra både små og store montessorienheter. Det kan være en fordel med geografisk spredning, men det skal ikke gå foran hensyn til egnethet og styrets kompetansebehov. Et styremedlem er ikke en representant for sin skole/barnehage eller landsdel, men skal jobbe for hele det norske montessorimiljøet.

Valgkomiteen er nå i startgropa, og Gina M. Faraas forteller at de gleder seg til å ta fatt på arbeidet:

– Vi er forventningsfulle og ivrige etter å komme i gang med dette viktige arbeidet. Jeg vil presisere at når man tar kontakt med valgkomiteen enten på vegne av seg selv eller for å foreslå kandidater, må man samtidig ha en liste over referanser klar. Vi går grundig til verks for å finne de beste kandidatene, med de beste kvalifikasjonene og de rette intensjonene som kan være med på den gode utviklingen av Montessori Norge.

Kontakt valgkomiteen:
Gina M. Faraas, tlf 98875715, ginamt@hotmail.com
Eva Bækkel, tlf 99018306, eva@bambini.no
Mette Hegge, tlf 40201959, asmehe@gmail.com

Valg av valgkomité
Det er styret i Montessori Norge som er ansvarlig for å levere en innstilling til valgkomité før landsmøtet i 2021. Å være med i valgkomiteen er et ansvarsfullt og spennende arbeid. Har du god oversikt over montessorimiljøet i Norge og vil være med på å finne gode kandidater til styret?

Dersom du vil være med i valgkomiteen eller har forslag til gode kandidater, kan du sende en epost til post@montessorinorge.no.