Bruker sommeren på montessori

Mens andre nettopp hadde tatt sommerferie, møttes studenter fra hele verden til online workshop med Waterpark Montessori International (WMI) i slutten av juni.

I et digitalt rom vises en film av to voksne hender som rolig heller vann fra en mugge til en annen. «Hvorfor begynte hun fra høyre til venstre?» spør en av studentene. «Og hvorfor brukte hun ikke svampen til å tørke av muggen denne gangen, det gjorde hun på den forrige videoen?». I et annet rom viser Sarah Kennedy-Berge fram ulike geometriske former og ber studentene legge merke til hva som skjer med sidelengdene jo flere vinkler figurene har.

Fra fredag 25. til søndag 27. juni har 74 studenter fra 17 land (og tre kontinenter!) vært sammen digitalt for å blant annet jobbe med praktisk liv-aktiviteter og geometri. Noen presentasjoner har vært i opptak, andre har blitt vist «live». Deltakerne har vært spredd over fem ulike grupper: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 og 12-18.

Digitale samlinger
Koronapandemien har ført til mange endringer, også for dem som videreutdanner montessoripedagoger. Plutselig var fysiske samlinger umulig, og mye måtte gjøres digitalt. WMI er én av tre tilbydere i Norge som gir lærere godkjent tilleggskompetanse i montessoripedagogikk. Løpet deres er modulbasert, der undervisning både gis digitalt, på fysiske workshoper og eksamenssamlinger. Med studenter fra hele Norge og utlandet, var de allerede vant til å fjernundervise, forteller Sarah Kennedy-Berge, montessoritrainer og pedagogisk leder i WMI.

– Sånn sett måtte vi ikke snu helt om på alt, men heller legge en del til det vi allerede hadde. Vi hadde faktisk begynt å se på hvordan vi kunne korte ned på de fysiske workshopene allerede høsten 2019, sier hun, og forteller at de så at det gikk en del tid i starten til helt grunnleggende informasjon om materiellet, både for aldersgruppen studentene skal jobbe med og det materiellet barna vil ha jobbet med tidligere. Samtidig har elevene hatt ulike forutsetninger og behov for denne gjennomgangen.

– Hvis du allerede har 3-6-utdanning og nå skal ta 6-9, trenger du selvfølgelig ikke møte opp de dagene vi går gjennom barnehagemateriellet. Men har du jobbet i en montessoriskole i fem år før du tar utdanningen, har du også fått med deg veldig mye av materiellet. Da har du ikke det store utbyttet av at jeg sitter og forklarer deg hva trinomialkuben er, sier Sarah.

I stedet har de nå laget mange små videoer som presenterer materiellet, og som blir tilgjengelig for studentene et par uker før de møtes til samling. Her kan de stoppe opp, spole tilbake og se dem så mange ganger de vil.

– Jeg merket det da vi møttes til workshop denne helgen, studentene var mye bedre forberedt. Mye av det vi gjør i geometri fra 9-12 er basert på materiellet for 6-9. Nå kunne vi bruke mer tid på å gå dypere inn i materiellet, jobbe mer abstrakt og med kompliserte geometriske formler, sier Sarah.

– Det er også stor forskjell på å sitte i et rom med femten stykker og se presentasjonen og materiellet på avstand. Når du får det på video, kommer du mye nærmere og tettere på detaljene.

Med digital gjennomføring har de også sett behov for å stykke opp samlingene i større grad.

– Vi hadde en digital samling i mars, fem dager i strekk fra kl. 8.30 til 18 med pauser. Etter dag tre var vi helt utslitte, både vi og studentene, sier Sarah. Det tok de lærdom av, og sommerens modul er fordelt over tre helger, med en måned til selvstudier mellom hver. De neste gangene de møtes er i slutten av juli og i begynnelsen av september.

Forbedret eksamen
En utfordring som har hengt over WMI siden pandemien startet, har vært gjennomføring av eksamen. Mange skoler har sendt ansatte på videreutdanning, og er avhengige av at de får tatt eksamen for å oppfylle kravet om minst 50% montessoripedagoger i undervisningsstillinger. Utdanningsdirektoratet har sett denne utfordringen, og derfor gitt en tidsbegrenset dispensasjon fram til eksamen lar seg gjennomføre. Det kan likevel være andre grunner til at det haster med å få tatt eksamen for studentene, og derfor tilbød WMI en online variant av eksamen til de studentene som ville denne samlingshelgen.

– Det var to studenter som måtte bli ferdig og som benyttet seg av den muligheten. De hadde allerede tatt en praktisk eksamen i Oslo, sier Sarah.

Vanligvis, altså før korona, er løpet i en modul slik: Studentene møtes til en workshop der de får intensiv opplæring i materiellet, deretter jobber de med å lage materiell selv, fullføre arbeidskrav og gjøre ferdig permen sin. Så tar de med permen på eksamenssamling, og leverer den til vurdering første dag i samlingen.

– Nå kunne de gjøre som med andre innleveringer, og levere permen digitalt som pdf på læringsplattformen vår når den var klar. Tilbakemeldingen fra begge studentene var at dette var like bra, om ikke bedre, sier Sarah. Nå vurderer de å fortsette med digital innlevering av permer i forkant også til den fysiske eksamenssamlingen som er planlagt i oktober.

– Det er mye å dra med seg alle disse permene til Oslo, og med digital innlevering er det ingenting som sklir ut eller kommer på avveie. I tillegg har det vært ganske intenst for oss sensorer å få alle permene til vurdering samtidig, mens vi også har workshops og eksamenssamling. Vi får bedre tid til å gå gjennom og vurdere dem. Det frigjør oss, slik at vi får mer tid med studentene når vi møtes, sier Sarah. I tillegg har studentene mulighet til å fikse, endre og forbedre filene digitalt før de skriver den ut for å ta den i bruk i klasserommet.

Klare til innsats: Foreleserne tar imot kommende montessoripedagoger til digital samlingshelg.


Gir aldri opp fysiske samlinger
Selv om de digitale samlingene har fungert godt, er ikke Sarah i tvil om at de skal tilbake til fysiske møter så snart det lar seg gjøre.

– Det er ingenting som kan erstatte det å møtes fysisk og jobbe sammen i en gruppe. Ikke minst må studentene ha materiell de kan øve med, de må kunne holde det i hendene sine, øve og pusle med det for å faktisk lære det. Ikke bare skal de forstå materiellet selv, men også finne ut hvordan de skal presentere det og bruke det med elevene. Derfor har vi vært tydelige på at de av studentene våre som ikke har tilgang til materiell de kan øve med, må møte opp igjen til fysisk samling for å få godkjent modulen, sier hun.

– Vi er opptatt av å legge til rette for at studentene skal kunne kombinere jobb, forpliktelser hjemme og videreutdanningen. Det er også en grunn til at det er fint å korte ned samlingene ved at de gjør seg kjent med det helt grunnleggende med materiellet på forhånd. Det er en stor kostnad for mange med reise og opphold på samling, og ikke alle får det dekket av arbeidsgiver, sier Sarah.

Samtidig understreker hun at friheten til å gjøre arbeid hjemme og etter egen timeplan, forplikter.

– Vi følger montessoriprinsippene der vi setter opp rammer og gir studentene frihet innenfor det rammeverket. Vi legger til rette med en tidsplan og løpende arbeidskrav for å hjelpe dem med å gjennomføre. Samtidig er det visse krav. Selv om det er digitale samlinger, må du sørge for å sitte et sted der du kan jobbe konsentrert. Det forstyrrer ikke bare den det gjelder, men også de andre hvis vi ser at studentene har familie løpende rundt i bakgrunnen på video eller stadig har mutede samtaler med noen. Samtidig vil vi at studentene skal ha på kamera, vi vil se at de faktisk er med og deltar. Du må gjøre jobben for å få diplomet.