Her finner du den reviderte læreplanen for montessoriskolen.

Høsten 2020 tar norske montessoriskoler i bruk den reviderte Læreplanen for montessoriskolen. Læreplanen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2020.

Læreplan for montessoriskolen er et selvstendig læreplanverk, og ikke et tillegg til den offentlige læreplanen, LK20. Montessoriskoler som er godkjent for å drive alternativ pedagogikk etter Læreplan for montessoriskolen er lovforpliktet til å følge Læreplan for montessoriskolen i sin helhet. De kan ikke drive undervisning etter hele eller deler av den offentlige læreplanen.

Flere steder i montessorilæreplanen henvises det til appendikser. Disse vil utarbeides i løpet av høsten, og det vil også komme en trykket versjon av Læreplan for montessoriskolen i løpet av høsten 2020.