Her kan du lese hele den godkjente versjonen av Læreplan for montessoriskolen.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt gjenstår arbeid med layout og korrektur, og det vil derfor kunne komme små endringer. I så fall er det snakk om endringer som vil være ubetydelige for innholdet i planen.

Skrifttyper, struktur og det generelle helhetsinntrykket blir forbedret i den endelige utgaven med layout, som vil være klar til skolestart i august 2020. I første omgang kommer den som en digital pdf, før vi fortløpende arbeider med den trykte utgaven.

Les planen her: Læreplan for montessoriskolen 2020

Les også:
Revidert læreplan for montessoriskolen godkjent
Bli kjent med den reviderte montessorilæreplanen