I denne videoen får du en kort, overordnet gjennomgang av den reviderte montessorilæreplanen.

Den kan brukes som en introduksjon for alle ansatte, og går gjennom endringer, grunnlaget, prosessen og noen viktige sider ved læreplanens helhet og egenarten. Det er også en gjennomgang av hvordan læreplanen er bygget opp og avklaring av ulike begreper.

Det blir arrangert egne læreplankurs 11.-15. august flere steder i landet. Du kan lese mer om det her:

Tidlig i høst vil vi også legge ut flere små videoer, hvor vi går noe mer i dybden i noen sentrale deler av planen. Temaer her vil være nøkkeloppdagelser, vår forståelse av kunnskap og (grunnleggende) ferdigheter, tverrfaglighet og helhet (og vår tilnærming til tverrfaglige temaer) og første utviklingstrinn/barnehagens betydning. Det vil også komme en eller flere små videoer rettet mot ungdomsskoledelen.