I høst starter en ny montessoribarnehage opp på Fagerstrand.

I mars vedtok formannskapet i Nesodden kommune å gi forhåndstilsagn om driftstilskudd for montessoribarnehagen på Fagerstrand, så sant barnehagen blir godkjent etter alle gjeldende krav for barnehagedrift. For styreleder Kristine Kjelaas markerer det en milepæl i arbeidet med å få en montessoribarnehage i kommunen – og en ny spennende periode med å ansette personale, få på plass lokaler og ta imot søknader om barnehageplass. Barnehagen vil ha to avdelinger med plass til rundt tretti barn til sammen, og er åpen for barn fra 1-6 år.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger om at dette er et etterlengtet tilbud, og søknadene har allerede begynt å komme inn, sier Kjelaas.

– Nesodden har i utgangspunktet nok barnehageplasser til kommunens barn, men de er skjevfordelt. Dette er en langstrakt kommune, og nå har de ønsket å ha flere plasser tilgjengelig syd i kommunen. Vi har en fin dialog med styret i Fagerstrand idrettsforening om leie av FIF-huset (Kløftavene 26) og håper å ha en leieavtale på plass i begynnelsen av mai. Dette er et godt egnet lokale for en barnehage, og ligger i flotte omgivelser i skogkanten.

Lang prosess
Kristine Kjelaas er hverken barnehagelærer eller montessoripedagog, men ønsket om å gi Nesoddens innbyggere et montessoritilbud har vært der lenge, forteller hun.

– Jeg er siviløkonom og jobber i en helt annen bransje, men jeg har en veldig personlig interesse for dette. Jeg har alltid hatt stor sans for montessoripedagogikken, og snakket vel første gang med Ingrid Stange (styreleder i Montessori Norge) for femten år siden om å etablere en barnehage her, da mine barn var små.

Den gang ble hverdagen for travel til å sette planene ut i livet, og i dag er barna tenåringer. Én av dem er elev ved Drøbak Montessori ungdomsskole, og pendler dit hver dag.

Men selv om hun ikke gikk videre med drømmen den gang, har tanken likevel vært der. De siste tre årene har hun hatt jevnlig kontakt med kommunen for å høre om det er rom for å starte en montessoribarnehage.

– Selv om det har tatt tid, har det vært en fin og god dialog med både administrasjonen og politikerne gjennom hele prosessen.

Nesodden er en bynær kommune, der Oslo sentrum bare er en kort båttur unna. Mange pendlere bor her, og mens kommunen har to steinerbarnehager, har det så langt ikke vært noe montessoritilbud.

– Nesodden er en kommune som ønsker å profilere seg som en mangfoldig kommune, og har på mange måter en litt alternativ kultur som jeg tror mange setter veldig pris på. Det har også vært noe jeg har argumentert for til kommunen: det bør være rom for et montessorialternativ her også, sier hun.

Selv om prosessen har tatt tid, har det også gitt rom for å lære om barnehagesektoren og hva som skal på plass for å etablere og drive en montessoribarnehage.

– Det har vært en fordel, og underveis har jeg fått helt uvurderlig støtte fra montessorimiljøet i Drøbak. Mervi Flugsrud som er daglig leder i Drøbak Montessori har vært en helt unik støttespiller, og har vært en stor hjelp for meg i å forstå barnehagesektoren. Nå skal det bli flott å få på plass de ansatte som skal sette planen ut i livet. Vi ønsker oss gode og trygge pedagoger som har montessoriutdanning eller som ønsker å ta denne utdanningen.

Få nye montessoribarnehager
På verdensbasis er det langt flere montessoribarnehager enn montessoriskoler. I Norge er det motsatt, her er det over dobbelt så mange montessoriskoler som -barnehager. En viktig årsak til det er at lovverket er ulikt, det er rett og slett mye vanskeligere å starte en privat barnehage enn en friskole. Mens det er Utdanningsdirektoratet nasjonalt som behandler søknader om å starte skole, er det kommunene som kan velge å gi – eller ikke gi – tilskudd til private barnehager. Selv eksisterende montessoriskoler som ønsker å starte en barnehage for å gi et fullverdig montessoriløp til barn i kommunen kan få avslag fordi kommunen har full barnehagedekning.

– Det viktigste grunnlaget i montessoripedagogikken legges i barnehageårene, og derfor er det viktig for oss å få flere montessoribarnehager i Norge, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

– Derfor er vi heller ikke enig i at full barnehagedekning er en god grunn til å si nei til en montessoribarnehage. Det handler om langt mer enn å telle plasser, montessoribarnehager tilbyr en alternativ pedagogikk som de foresatte har rett til å kunne velge for sine barn. Det er flott å se at Nesodden kommune ser dette, og legger til rette for et mangfold også i barnehagesektoren.