Vil du at det skal være mulig å tilby et helhetlig pedagogisk alternativ i Norge? Da trenger vi din hjelp!

Montessoriskoler er friskoler, også kalt private skoler med rett til statsstøtte. Vi er ideelle, og hverken kan eller skal tjene penger på å drive skole.

Friskolene må allerede drive skole for mindre penger enn de offentlige skolene. Hvis regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell blir vedtatt, vil det ramme 1.-10.-skolene særlig hardt: De vil få 30% mindre i tilskudd enn i år. Da kan eneste løsning bli å legge ned ungdomstrinnet.

Du kan lese mer om endringen her.

Sammen med Steinerskoleforbundet, Kristne Friskolers Forbund og Abelia har vi startet en underskriftskampanje. Vil du hjelpe oss med å bli hørt?

Skriv under her: Gi din støtte til Norges friskoler

Gi din støtte til alle Norges friskoler!

Regjeringen har uttrykt at de ønsker et supplement til den offentlige skolen, i dag er dette i stor grad ivaretatt av Norges friskoler (privatskoler med rett til statsstøtte).

Foreldre har en grunnleggende menneskerett til å velge skole for sitt barn i tråd med religiøs eller filosofisk overbevisning. Dette er nedfelt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 13, 3.

Regjeringen foreslår å spare over en halv milliard kroner årlig gjennom kutt i støtten til de private grunnskolene. Den nye tilskuddsmodellen er svært urimelig for 1.-10. skolene. Den kompenserer ikke for at det er langt mer administrativt og organisatorisk krevende å drive en 1.-10. skole enn bare barneskole eller bare ungdomsskole.

Regjeringens forslag er at den nye modellen skal innføres gradvis over fem år. For mange 1.-10. skoler betyr det at de i 2028/2029 vil ha 30% mindre tilskudd enn i år.

Dette vil vesentlig forverre skoletilbudet til tusenvis av elever, og kan føre til fragmentering av skoletilbudet og nedleggelse av flere skoler.

Stå opp for mangfold og valgfrihet i den norske skole!

Hilsen Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia og Kristne Friskolers Forbund