I januar 2017 inngikk Montessori Norge en avtale om kollektivt medlemskap i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) for våre medlemsbarnehager.

Det vil si at alle montessoribarnehager som er medlem hos PBL, vil ses på som et kollektivt medlem, og få beregnet kontingenten ut fra det. Dette gjelder kun montessoribarnehager som også er medlem av Montessori Norge. I praksis vil det bety lavere kontingent i PBL for våre barnehager som allerede er medlem eller ønsker å bli medlem hos PBL. Barnehagene vil automatisk få lavere kontingent fra og med 2017.

Lavere kontingent til PBL kan påvirke stemmetallet barnehagen har på PBLs landsmøte. Derfor har hver enkelt barnehage som er medlem i Montessori Norge rett til å reservere seg mot kollektivt medlemskap.

Avtalen gir Montessori Norge og barnehager som er medlem av Montessori Norge og PBL tilgang til:

  • Juridisk rådgivning om alle typer spørsmål knuttet til drift av barnehager.
  • Rådgivning og kontroll av beregnet og vedtatte satser og tilskudd. Dette gjelder driftstilskudd, kapitaltilskudd og pensjonstilskudd.
  • Rådgivning om mediehåndtering og bistand i forbindelse med potensielle eller reelle krisesituasjoner.
  • PBL-produkter til medlemspris gjeldende for 2017: 42 prosent rabatt på PBL Mentor og 38 prosent rabatt på PBL BarnehageWEB.
  • PBL-rabatt på lovpålagt bedriftshelsetjenester gjennom PBL Bedriftshelsetjeneste AS.
  • Eksklusiv tilgang til kjøp av tjenester i PBL Regnskap AS
  • Tilgang til PBL Lederkonferanse samt medlemspris på andre kurs og konferanser.

Les mer her: Avtale med Norsk Montessoriforbund – PBL

Barnehager som er medlem av Montessori Norge, men ikke PBL, vil også få mulighet til å kjøpe produkter og tjenester til medlemspriser. Ta gjerne kontakt med PBL hvis du har spørsmål om hva medlemskap der innebærer.

Montessori Norge ønsker at det skal startes langt flere montessoribarnehager i Norge enn det gjøres i dag. Med sin kompetanse er PBL en svært viktig støttespiller i dette arbeidet, både for å hjelpe dem som ønsker å starte en montessoribarnehage, og for å bedre rammevilkårene for montessoribarnehager som er i drift.